Dakinspectie
Toezicht houden
Bedrijfs gegevens
Onderzoek
Aanvullend onderzoek
Bouwfysica
Windbelasting
Wateraccumulatie
Klanten & Opdrachten
Contactformulier
Ook aanvullend onderzoek is mogelijk.
Dit kan bijvoorbeeld als er structureel is geconstateerd dat er veel sprake is van vocht in de isolatie. Condensatie en de warmteweerstand zijn dan een belangrijke factor om een overweging te maken om een hydrotector- (neutronen)onderzoek uit te laten voeren.

Kleinere concentraties worden door ons bepaald met een vochtmeter. Deze worden vermeld op de plattegrond van het dakinspectierapport en in een bijgevoegde tabel.

Laboratorium proeven zijn ook mogelijk maar worden net als het hydrotectoronderzoek uitgevoerd door Buro Dak Advies.
Met de opdrachtgever wordt vooraf  besproken of wij dit laten uitvoeren. Wij vragen dan een offerte aan voor een overzicht van de kosten.